Trần Văn Tiến

Trần Văn Tiến

Năm sinh: 1993
Quê quán: Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp trường đại học: Đại học Nông Lâm – Đại học Quốc gia Hà Nội